Đại hội Chi bộ Cơ quan Tổng hội Tổng hội Địa chất Việt Nam Nhiệm kỳ XI (2022 – 2025)

Ngày 24/9/2022, Chi bộ Cơ quan Tổng hội Địa chất Việt Nam đã tổ chức Đại hội nhiệm kỳ XI (2022 – 2025). Tham dự Đại hội có 27 Đảng viên Chi bộ. Đại biểu Đảng bộ Liên hiệp các Hội Khoa học kỹ thuật Việt Nam có các Đ/c Phạm Hữu Duệ – Phó Bí thư Đảng ủy, Đ/c Trần Thị Hồng Ánh – Chánh Văn phòng Đảng ủy; Đại biểu Đảng bộ Tổng cục Địa chất Việt Nam có Đ/c Lại Hồng Thanh – Phó Bí thư Đảng ủy tham dự Đại hội

Anh 1

Chi bộ Cơ quan Tổng hội Địa chất Việt Nam thành lập năm 1998 là tổ chức cwo sở Đảng trực thuộc Đảng bộ Liên hiệp các Hội KHKT Việt Nam. Hiện nay, số lượng Đảng viên Chi bộ hiện là 34 Đảng viên, đa số là cán bộ quản lý, kỹ thuật, nghiên cứ, giảng dạy thuộc ngành Địa chất đã nghỉ hưu, nên tuổi bình quân khá cao (72 tuổi), tuổi đảng trung bình là 39, trong đó có người có tuổi Đảng cao nhất và 72 năm, thấp nhất là 7 năm. Chi bộ là nơi tập hợp nhiều cán bộ, chuyên gia đầu ngành thuộc các lĩnh vực địa chất gồm 25 tiến sỹ, trong đó, 11 người có học hàm giáo sử, phó giáo sư.

Trong nhiệm kỳ qua (2020 – 2022), Chi bộ thông qua các Đảng viên là Lãnh đạo Tổng hội, các Ban thuộc Tổng hội, Chủ tịch các hội chuyên ngành, Lãnh đạo các tổ chức KHCN Tổng hội đã hoàn thành các mục tiêu đặt ra, đã phát huy tốt năng lực, trí tuệ của các đảng viên trong công tác khoa học kỹ thuật, đào tạo, tham gia phản biện, đóng góp xây dựng các chỉnh sách về địa chất, khoáng sản và các vấn đè khác với Đảng, Nhà nước. Trong nhiệm kỳ, Chi bộ luôn được Đảng bộ cấp trên xếp loại là Chi bộ trong sạch, vững mạnh hoàn thành tốt hoặc hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

Đại hội đã thảo luận và thông qua Phương hướng hoạt động Nhiệm kỳ XI (2022 – 2025) với phương châm “Kế thừa, ổn định, đổi mới, sáng tạo và phát triển”, mục tiêu chính Nhiệm kỳ XI tiếp tục phân đấu đạt Chi bộ trong sạch, vững mạnh có 100% đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên. Các Nhiệm vụ trong tâm xác định là tham gia góp ý xây dựng chính sách về địa chất khoáng sản, đặc biệt là Dự án sửa đổi Luật khoáng sản, Quy hoạch điều tra cơ bản địa chất khoáng sản; tăng cường công tác tư vấn phản biện; chuẩn bị kế hoạch tiến tới Đại hội Nhiệm kỳ IX (2023 – 2028) Tổng Hội Địa chất Việt Nam và Ký niệm 40 năm thành lập Ngành Địa chất Việt Nam (1983 – 2023)

Ảnh 3

Đại hội bầu Chi ủy Nhiệm kỳ XI gồm 3 Đồng chí. Đồng chí Phạm Ngọc Sơn, Hoàng Văn Khoa được Chi bộ tín nhiệm bầu lại giữ các chức vụ Bí thư và Phó Bí thư Chi bộ. Thay mặt Chi ủy, Đồng chí Phạm Ngọc Sơn đã hứa tiếp tục nỗ lực phấn đấu, lãnh chỉ đạo để Chi bộ đạt các mục tiêu theo Nghị quyết Đại hội.

Ảnh 2

Trong chương trình Đại hội đã diễn ra Lễ trao Huy hiệu 30 năm, 40 năm tuối đảng cho 4 Đảng viên Chi bộ đạt tiêu chuẩn theo quy định Điều lệ Đảng.

Tin: Văn phòng Tổng hội