Tong hoi dia chat Viet Nam

Danh sách tác giả và và Bài báo của Việt Nam đăng ký tham dự GEOSEA XVI (2021) tại Philippine

Ban Tổ chức Hội nghị GEOSEA XVI (2021) thông báo đã nhân được 11 bài báo của các tác giả Việt Nam đăng ký tham dự Hội nghị GEOSEA dự kiến tổ chức vào 6-8/12/2021 tại Phillippine.

Đoàn Chủ tịch Tổng hội Địa chất Việt Nam và Ban Tổ chức GEOSEA Việt Nam trân trọng cám ơn và đánh giá cao sự nhiệt tình, say mê nghiên cứu khoa học của các Nhà địa chất, các tác giả bài báo. Nhân dịp Ngày Truyền thông Địa chất Việt Nam (02 - 10 - 2021) kinh chúc các Nhà địa chất, Nhà khoa học luôn mạnh khỏe, giàu trí tuệ, tiếp tục đóng góp thiết thực, hiệu quả cho sự phát triển của Ngành Địa chất Việt Nam.

Danh sách các tác giả và Bài báo của Việt Nam đã được Ban Tổ chức GEOSEO XVI (2021)  đăng ký trong danh mục:

    1.Can Pham-Ngoc1, Tuan-Anh Tran1, Trong-Hoa Tran1, J. Gregory Shellnutt2, Thuy T. Pham3, Andrey E. Izokh4, Phuong-Lien T. Pham1. “Petrology of the Permian-Triassic granitoids in Northwest Vietnam and their relation to the amalgamation of the Indochina and the Sino-Vietnam composite terranes”.

1Institute of Geological Sciences, Vietnam Academy of Science and Technology, Hanoi, Vietnam

2Department of Earth Sciences, National Taiwan Normal University, Taipei 11677, Taiwan

3Department of Geosciences, National Taiwan University, Taipei 106, Taiwan

4Institute of Geology and Mineralogy, Siberian Branch of Russian Academy of Sciences, Novosibirsk, Russia

    2.Vuong Bui Thi Sinha,b*, Yasuhito Osanaic, Nobuhiko Nakanoc, Ippei Kitanod, Tatsuro Adachic, Tuan Anh Trana,b,Pham Binhe, Pham Ngoc Canb. “Petrology and zircon U–Pb geochronology of pelitic gneisses and granitoids from the Dai Loc Complex in the Truong Son Belt, Vietnam”

a Graduate University of Science and Technology, Vietnam Academy of Science and Technology, 18 Hoang Quoc Viet, Hanoi, Vietnam

b Institute of Geological Sciences, Vietnam Academy of Science and Technology, 84 Chua Lang, Dong Da, Hanoi, Vietnam

c Division of Earth Sciences, Faculty of Social and Cultural Studies, Kyushu University, 744 Motooka, Nishi-ku, Fukuoka 819-0395, Japan

d Tochigi Prefectural Museum, 2-2 Mutsu-machi, Utsunomiya, 320-0865, Japan

e Vietnam Institute of Geosciences and Mineral Resources, 67 ChienThang St., Ha Dong, Hanoi,Vietnam

    3.Nguyen Trung Minh1, I. E. Vlasova2, G. V. Kalinina3, Сu Sy Thang4, Doan Dinh Hung1. “Radioecology enivironment of Ba and Dong Nai rivers in the Central Highland Vietnam”.

1 Vietnam National Museum of Nature, Vietnam Academy of Science and Technology

2 Chemistry Department, M. V. Lomonosov Moscow State University, Moscow, Russia

3 V. I. Vernadsky Institute of Geochemistry and Analytical Chemistry, Russian Academy of Science, Moscow, Russia

4 Institute of Geological Sciences, Vietnam Academy of Science & Technology

     4.Cù Sỹ Thắng1, Nguyễn Trung Minh*2, Lê Văn Dũng3, Nguyễn Thị Mai1, Nguyễn Bá Hùng2. “Identifying some active faults in the northwest region of Vietnam by the soil gas radon measurement method”.

1 Institute of Geological Sciences, Vietnam Academy of Science and Technology

2 Vietnam National Museum of Nature, Vietnam Academy of Science and Technology

3Institute of Geophysics, Vietnam Academy of Science and Technology

      5.Trung Nguyen Nhu1 *, Xuan Pham Tich2 , Pho Nguyen Van 2 , Nghi Tran4 , Long Bui Hong3 , Phuong Vu Le1 , Nam Le Dinh1 , Dang Vu Hai1 , Thu Phan Minh3 , Pha Phan Dong1 , Nam Bui Van1 , Huong Nguyen Thi Thu1 , Thu Trinh Hoai1 and Le Duc Anh1. “Composition, genesis and distribution of ferromanganese crust/nodule in the southwest region of the East Vietnam Sea”.

1 Institute of Marin Geology and Geophysics, VAST

2 Institute of Geological sciences, VAST

3 Institute of Oceanography, VAST

4 University of Science, VNU

     6.Tran Van Tri1*, Bui Huy Hoang2,3, Michael Bryld Wessel Fyhn4, Nguyen Quang Tuan2, Nguyen Van Nguyen5, Nguyen Van Vuong6, Tran Tuan Anh7. “A review of Carboniferous–Permian petrotectonic assemblages of Vietnam and adjacent areas: implication for volcanic arcs”.

1 Vietnam Union of Geological Sciences

2 Vietnam Petroleum Institute

3 Department of Geosciences and Natural Resource Management, University of Copenhagen, Øster Voldgade 10, DK-1350 Copenhagen K, Denmark

4 Geological Survey of Denmark and Greenland (GEUS)

5 General Department of Geology and Minerals of Vietnam

6 Faculty of Geology, VNU, Hanoi University of Science, Viet Nam

7 Vietnam Academy of Science and Technology

     7.Thuy Thi Bich Nguyen1*, Hieu Trung Pham2, Xuan Thi Nguyen1, The Anh Bùi1, Minh Pham2, Chinh Duc Nguyen1 and Duy Ba Tran1. “Geochemical characteristics of gold related Ben Giang-Que Son granitoids in the southern part of Truong Son Fold Belt of Vietnam”.

1Vietnam Institute of Geosciences and Mineral Resources, Thanh Xuan, Hanoi

2Faculty of Geology, University of Science, 227 Nguyen Van Cu Street, Ho Chi Minh City

8.Nghiem Nhat Mai1. “`Triassic Norian Rhaetian Floras in Vietnam and the adjacent areas: implication for litho-facies associations and Paleogeography”.

1 Vietnam Union of Geological Sciences.

    9.Phong Duc Nguyen 1*, Thuy Thi Nguyen 1 and Nhung Thi Hong Nguyen 3. “Conodont biostratigraphy of the Upper Devonian Frasnian to Famennian transition at Dong Van, Ha Giang, northeast Vietnam”.

1 Vietnam Institute of Geosciences and Mineral Resources, Hanoi, Vietnam

     10.Hien Do Minh, Dinh Nguyen Quoc, Long Nguyen Thanh, Tin Quach Duc*. “Assessing the stability of cut slopes during rainfall events in Hagiang city, Vietnam”.

Vietnam Institute of Geosciences and Mineral Resources

     11.Dung My Tran1, Quyen Minh Nguyen1*, Cung My Dang2, Dung Van Chu1, Giang Huong Dang1. “A tectonic model for the spatial occurrence of cooper deposits in the Sin Quyen-Lung Po metallogenic belt, northwest Vietnam”.

1 General Department of Geology and Minerals of Vietnam

2 Department of Science and Technology, Ministry of Natural Resources and Environment of Vietnam

     

Last Updated on Tuesday, 05 October 2021 06:46
 

Thông báo các Hội nghị Địa chất Quốc tê

Ban Hợp tác Quốc tế và Phát triển và Văn phòng Tổng hội Địa chất Việt Nam nhân được các thông báo về các Hội nghị Địa chất Quốc tế sau:

1- Đại hội Địa chất Quốc tế Lần thứ 36 (36 th International Geological Congress ) tổ chức tại Delhi (Ấn Độ) dự kiến tổ chức vào 16 - 21/8/2021 (trước dự định tổ chức từ 9 đến 14/11/2020, nhưng bị hoãn do Đại dịch Covid- 19).

2.  Đại hội Địa chất Quốc tế Lần thứ 37 (37 th International Geological Congress ) tổ chức tại BEXCO, Busan (Hàn Quốc) dự kiến tổ chức từ 25 đến 31/8/2024.   

3. Hội thảo Quốc tế 2021 về Thăm dò sâu lòng đất và Thực tiễn (International Syposium on Deep Earth Exploration and Practices ) tổ chức tại Nam Kinh - Giang Tô (Trung Quốc) dự kiến từ 26 đến 31/10/2021.

Trân trọng thông báo và kinh mời các nhà Địa chất quan tâm tìm hiểu và đăng ký tham dự các Hội nghị

Thông tin xin liên hệ với GS-TS Trần Văn Trị - Phó Chủ tịch kiêm Trưởng ban Hợp tác Quốc tế và Phát triển của Tổng hội.

Điện thoại: 0906268315. Email: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

Tim hiểu thông tin chi tiết tại:

1- Đại hội Địa chất Quốc tế Lần thứ 36: 36th International Geological Congress - IGC, Delhi - Trang chủ | Facebook

       hoặc: IUGS | International Geological Congress (IGC)

2- Đại hội Địa chất Quốc tế Lần thứ 37: The 37th International Geological Congress (igc2024korea.org)

3- Hội thảo Quốc tế 2021 về Thăm dò sâu lòng đất và Thực tiễn: International Symposium on Deep Earth Exploration and Practices – IAEG

   Văn phòng và Ban HTQT và PT

Last Updated on Sunday, 15 August 2021 08:47
 

Nghị quyết phiên họp Thường trực Đoàn Chủ tịch mở rộng

Nghị quyết phiên họp Thường trực Đoàn Chủ tịch mở rộng

 

Hội nghị Thường trực Đoàn chủ tịch (mở rộng) Tổng hội Địa chất Việt Nam họp ngày 13/7/2021 đã thông qua Nghị quyết Phiên họp và Báo cáo sơ kết công tác 6 tháng đầu năm và phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2021.

 

Dưới đây là toàn văn Nghị quyết và Báo cáo sơ kết:

 

 


 

Thông báo số 2 của Ban Tổ chức GEOSEA XVI

Thông báo số 2 của Ban Tổ chức GEOSEA XVI

Ban Tổ chức GEOSEA, nước Chủ nhà Philippine gửi Thông báo số 2 về chuẩn bị tổ chức Đại Hội.
Tổng hội Địa chất Việt Nam trân trọng thông báo tới các tổ chức, cá nhân được biết và đăng ký bài báo và tham dự Đạị hội.
Last Updated on Tuesday, 20 July 2021 02:33
 

Hội nghị Thường trực Đoàn Chủ tịch (mở rộng) Trung ương Tổng hội Địa chất Việt Nam

Hội nghị Thường trực Đoàn Chủ tịch (mở rộng) Trung ương Tổng hội Địa chất Việt Nam

Ngày 13/3/2021 tại Văn phòng Tổng hội Địa chất Việt Nam, Hội nghị Thường trực Đoàn Chủ tịch trung ương Tổng hội Địa chất Việt Nam đã diễn ra với sự chủ trì của Chủ tịch Tổng hội PGS-TS Đỗ Cảnh Dương. Thực hiện các quy định của Chính phủ về phòng, chống dịch Covid -19,  Đoàn Chủ tịch đã quyết định không triệu tập Hội nghị thường kỳ và thay bằng Hội nghị Thường trực Đoàn Chủ tịch mở rộng với sự tham gia của Lãnh đạo Tổng hội (Chủ tịch, các Phó Chủ tịch) và các trưởng các Ban, Văn phòng Tổng hội

anh1

nh 2

 

Hội nghị đã thảo luận, thông qua Báo cáo kết quả hoạt động 6 tháng đầu năm và Phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2021; xác định một số nhiệm vụ trọng tâm cần tập trung chỉ đạo thực hiện trong Quý III/2021.

           Báo cáo tổng kết hoạt động 6 tháng đầu năm 2021 đã đánh giá trong bối cảnh ảnh hưởng của Đại dịch covid – 19, nhưng hoạt động của Tổng hội vẫn triển khai và đạt nhiều thành tích quan trọng. Trong lĩnh vực tư vấn, phản biện, Tổng hội đã chủ động làm việc với Tổng cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam để thống nhất danh mục nhiệm vụ, kế hoạch phối hợp thực hiện công tác tư vấn, phản biện; các Hội thành viên tích cực tham gia tư vấn, phản biện các nhiệm vụ theo lĩnh vực chuyên môn. Các kết quả tư vấn, phản biện của chuyên gia Tổng hội, Hội thành viên luôn được cơ quan quản lý đánh giá cao.

           Đối với hoạt động nghiên cứu khoa học, đào tạo, phổ biến kiến thức: Tổng hội đã đề xuất với Bộ Tài nguyên và Môi trường các nhiệm vụ tham gia Chương trình KHCN giai đoạn 2021 – 2025 thuộc lĩnh vực TNMT, trong đó, có 1 nhiệm vụ đã được Bộ chấp thuận đưa vào danh mục nhiệm vụ thực hiện vào năm 2022. Nhiều Hội chuyên ngành, Hội địa phương đã được giao chủ trì hoặc tham gia nhiều Đề tài khoa học cấp Nhà nước, cấp Bộ, cấp cơ sở. Trong lĩnh vực Hợp tác quốc tế, vài trò của Tổng hội trong các tổ chức quốc tế (IUGS, GEOSEA) luôn được đánh giá là thành viên hoạt động tích cực.

           Hội nghị đã thảo luận và thống nhất Phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2021, trong đó, một số nhiệm vụ trọng tâm là hoàn thành tổ chức Đại hội nhiệm kỳ của 5 Hội chuyên ngành; triển khai, hoàn thành các Đề tài NCKH đã giao, hoặc đăng ký tham gia, triển khai xây dựng cơ sở dữ liệu chuyên gia của Tổng hội; củng cố trang website của Tổng hội để phản ảnh đầy đủ, kịp thời các hoạt động của Tổng hội, các Hội thành viên, phổ biến kiến thức; tăng cường ứng dụng tiến bộ công nghệ đặc biệt công nghệ thông tin trong xây dựng dữ liệu, trao đổi thông tin, phối hợp hoạt động giữa các thành viên, cũng như Hội thành viên.

           Đặc biệt Hội nghị thảo luận về công tác chuẩn bị Kỷ niệm 40 năm thành lập Tổng hội (1983 – 2023) và Đại hội Nhiệm kỳ IX Tổng hội (2023). Hội nghị thống nhất giao các Ban và Văn phòng chuẩn bị chi tiết kế hoạch để báo cáo Đoàn Chủ tịch tại Phiên họp Quý III/2021.

           Kết luận Hội nghị sẽ đăng trên Wesite của Tổng hội và được gửi tới các Ủy viên Đoàn Chủ tịch, các Ban và Hội thành viên của Tổng hội để phối hợp triển khai thực hiện.

              Tin Văn phòng Tổng hội

Last Updated on Wednesday, 14 July 2021 18:44
 
 • «
 •  Start 
 •  Prev 
 •  1 
 •  2 
 •  3 
 •  4 
 •  5 
 •  6 
 •  7 
 •  8 
 •  9 
 •  10 
 •  Next 
 •  End 
 • »


Page 1 of 18

Thư viện ảnh

No images

Thống kê truy cập

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterHôm nay67
mod_vvisit_counterHôm qua153
mod_vvisit_counterTuần này838
mod_vvisit_counterTuần trước3910
mod_vvisit_counterTháng này9814
mod_vvisit_counterTháng trước8078
mod_vvisit_counterTất cả8210581

We have: 1 guests online
IP của bạn là :: 3.229.142.91
 , 
Today: Oct 21, 2021

Liên kết Websitecanakkale canakkale canakkale truva search
canakkale canakkale canakkale truva search