Hội nghị Thường trực Tổng hội bàn về hoạt động khoa học công nghệ

Ngày 31/5/2024, Thường trực Đoàn Chủ tịch Tổng hội tổ chức Hội nghị bàn về hoạt động Khoa học Công nghệ theo đề xuất của Ban Khoa học và Công nghệ Tổng hội. Tham dự Hội nghị có Lãnh đạo Tổng hội, Lãnh đạo 10 Hội chuyên ngành. Phó Chủ tịch – Tổng Thư ký Hoàng Văn Khoa và Phó Chủ tịch Tổng hội kiêm Trưởng ban KHCN GS.TS Trần Nghi chủ trì Hội nghị.

ảnh 2               Ảnh 1                                                                                                                                                                                                  

Hội nghị đã thảo luận và quyết nghị một số nội dung chính sau:

1 – Thông qua Chương trình hoạt động dài hạn và ngắn hạn của Ban Khoa học Công nghệ. Theo đó, Tổng hội (do Ban KHCN là nóng cốt) định kỳ 2 năm tổ chức Hội nghị khoa học toàn quốc hoặc Hội nghị khoa học quốc tế. Trước mắt phối hợp với các cơ quan quản lý chuẩn bị Hội nghị khoa học nhân kỷ niệm 80 thành lập Ngành Địa chất Việt Nam dự kiến tổ chức cuối năm 2025. Các Hội thành viên theo lĩnh vực chuyên môn tích cực phối hợp tổ chức Hội thảo theo chuyên ngành và phối hợp với Ban KHCN Tổng hội tổ chức hoạt động chung. Lãnh đạo Tổng hội sẽ làm việc với các cơ quan quản lý của Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ Khoa học và Công nghệ; Liên hiệp các Hội khoa học và kỹ thuật Việt Nam để đăng ký thực hiện các nhiệm vụ khoa học công nghệ.

2 – Thống nhất cơ cấu tổ chức Ban KHCN gồm Trưởng ban là GS-TS Trần Nghi, Phó Trưởng Ban là TS Nguyễn Văn Niệm – Phó Chủ tịch, Tổng thư ký Hội Địa hóa; các Ủy viên: TS. Đặng Văn Bào – Chủ tịch Hội Đệ tứ – Địa mạo, PGS-TS.Nguyễn Văn Lâm – Chủ tịch Hội ĐCTV, GS -TS. Đỗ Minh Đức – Phó Chủ tịch Hội Địa chất Công trình và Môi trường, GS-TS Phan Trọng Trịnh – .Chủ tịch Hội Kiến tạo. Các Hội có trách nhiệm phối hợp triển khai thực hiện khi có nhiệm vụ cụ thể do Ban KHCN điều phối.
3 – Thống nhất kế hoạch tổ chức Hội thảo khoa học với Chủ đề “Những thành tựu đổi mới, sáng tạo trong nghiên cứu địa chất trầm tích ở Việt Nam”. Dự kiến thời gian tổ chức vào giữa tháng 6 năm 2024. Phó Chủ tịch Tổng hội Trần Nghi và Ban Khoa học và Công nghệ chủ trì triển khai thực hiện và tìm kiếm nguồn kinh phí để tổ chức Hội thảo thành công.
Tin Văn phòng