Hội nghị Đoàn Chủ tịch Tổng hội Phiên họp 3

Ngày 26/3/2024 tại Trụ sở Tổng hội Địa chất Việt Nam, Đoàn Chủ tịch Tổng hội tổ chức Phiên họp (Phiên họp 3) dưới sự chủ trì của Chủ tịch Nguyễn Đắc Đồng. Tham dự Hội nghị có 15/23 Ủy viên Đoàn Chủ tịch gồm Lãnh đạo Tổng hội, các Ủy viên Đoàn Chủ tịch, Trưởng các Ban, Chánh Văn phòng Tổng hội.

ảnh Họp đct

Hội nghị đã thảo luận và quyết nghị nội số nội dung quan trọng chính sau:

1 – Đánh giá tình hình thực nhiệm vụ Quý I và xác định các nhiệm vụ trọng tâm Quy II và cả năm 2024. Đó là là tiếp tục công tác tư vấn phản biện cho Dự án Luật Địa chất và Khoáng sản, Dự thảo các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Tài nguyên nước, Quy hoạch tổng thể không gian biển quốc gia; Phối hợp với các cơ quan quản lý (Cục Địa chất Việt Nam, Viện Khoa học Địa chất và Khoáng sản…) xây dựng kế hoạch cho sự kiện 80 năm thành lập Ngành địa chất (1945 – 2025). Tổ chức triển khai, hướng dẫn thực hiện Điều lệ Tổng hội sau khi được Bộ Nội vụ phê duyệt.

2 – Thống nhất chuyển nhiệm vụ về Hội thảo, Hội nghị khoa học quốc tế từ Ban Hợp tác quốc tế để giao Ban Khoa học và Công nghệ chủ trì thực hiện. Đồng thời thống nhất điều chỉnh phân công Lãnh đạo và các Ủy viên Đoàn Chủ tịch theo nhóm công việc, có một người chủ trì, phụ trách. Trưởng các Ban chuyên môn chỉ đạo, lựa chọn, phân công công việc với các cấp phó và các thành viên của Ban. Lãnh đạo Tổng hội và các Ủy viên Đoàn Chủ tịch có trách nhiệm phối hợp chỉ đạo hoặc phối hợp tổ chức thực hiện các nhiệm vụ cụ thể khi có yêu cầu.
3 – Thống nhất đề xuất giới thiệu để Liên hiệp các Hội Khoa học kỹ thuật Việt Nam (VUSTA) xét chọn và tôn vinh 02 cá nhân: PGS.TS Phạm Quý Nhân – Phó Chủ tịch Hội Địa chất Thủy văn và PGS.TS Đặng Văn Bào – Chủ tịch Hội Đệ tứ – Địa mạo là Trí thức tiêu biểu lĩnh vực Khoa học Công nghệ.

Tin Văn phòng