ĐẠI HỘI NHIỆM KỲ IV HỘI ĐỆ TỨ – ĐỊA MẠO VIỆT NAM

 ĐẠI HỘI NHIỆM KỲ IV HỘI ĐỆ TỨ – ĐỊA MẠO VIỆT NAM
             Sau thời gian chuẩn bị và được sự đồng ý của các cơ quan quản lý, ngày 25/12/2021 tại Trụ sở Viện Địa chất – Viện Hàn lâm KHCN Việt Nam, phường Láng Thượng, quận Đống Đa, tthành phố Hà Nội, Hội Đệ tứ – Địa mạo Việt Nam đã long trọng tổ chức Đại hội Đại biểu toàn quốc Nhiệm kỳ IV. Đại hội được tổ chức theo hình thức trực tiếp (tại Viên Địa chất) và trực tuyến với 3 đầu cầu tại Hải Phòng, tp. Hồ Chí Minh và Hà Nội với sự tham dự của hơn 90 Đại biểu
Anh1 Đai Hoi Dtdm

           PGS-TS Đặng Văn Bào, thay mặt BCH Hội Nhiệm kỳ III (2016 – 2020) trình bày Báo cáo tổng kết hoạt động nhiệm kỳ và Phương hướng nhiệm vụ nhiệm kỳ mới. Trong nhiệm kỳ qua, với sự nỗ lực hoạt động tích cực, Hội đã đạt nhiều thành tích, đóng góp sự phát triển ngành địa chất, góp phần quan trọng trong phát triển kinh tế xã hội ở Việt Nam. Hội đã phối hợp, tham gia thực hiện đã chủ trì thực hiện 23 Đề tài cấp cơ sở, 17 Đề tài cấp Bộ, 12 đề tài cấp nhà nước và 20 Hợp đồng dịch vụ KHCN; tích cực trong tổ chức các Hội thảo khoa học, xuất bản ấn phẩm sách, tài liệu kỹ thuật chuyên ngành, có 43 bài báo đăng tại các tạp chí uy tin thế giới, 123 bài báo đăng tại tạp chí chuyên ngành. Các ấn phẩm “ Các phân vị địa chất Đệ tứ Việt Nam” xuất bản 2016, ấn phẩm “Tác động của con người đến môi trường trầm tích hiện đại ven bờ châu thổ sông Hồng” xuất bản năm 2018 có giá trị, ý nghĩa về khoa học và thực tiễn…. Trong nhiệm kỳ tới, Hội đặt ra nhiệm vụ tiếp tục kiến toàn tổ chức và hoạt động cho phù hợp tình hình mới, duy trì việc họp Ban Chấp hành theo quy định, tăng cường các hoạt động hội thảo khoa học, giao lưu học hỏi kinh nghiệm trong Hội và với các Hội chuyên ngành trong Tổng hội.

Phát biểu tại Đại hội, thay mặt Đoàn Chủ tịch Tổng hội Địa chất Việt Nam, GS. Trần Văn Trị, TS. Hoàng Văn  Khoa đã nhấn mạnh vai trò của Hội Đẹ tứ – Đại mạo Việt Nam trong các hoạt động chuyên môn tư vấn, phản biện, nghiên cứu khoa học, đào tạo  đối với các Dự án khai thác, chế biến khoáng sản và tham gia xây dựng thực hiện các Đề án khảo sát thăm dò khoáng sản, bảo vệ môi trường cảnh quan thiên nhiên, sử dụng hợp lý, hiệu quả tài nguyên khoáng sản. Đồng thời, cũng lưu ý Hội cần chú trọng đến công tác thi đua khen thưởng các chi hội và hội viên có thành tích trong nhiệm kỳ tới.

Đại hội đã bầu Ban chấp hành mới gồm 23 Ủy viên, Bầu Ban Thường vụ gồm 9 Ủy viên, Ban Kiểm tra gồm 3 Ủy viên. Lãnh đạo Hội gồm Chủ tịch và 3 Phó Chủ tịch là các ông: Phạm Văn Khảm – Kiêm Tổng thư ký, Vũ Quý Hiệp, Phạm Thanh Tuấn, Hà Minh Thọ, Lê Đức Long và Nguyễn Long. PGS-TS Đặng văn Bào được Đại hội tín nhiệm bầu làm Chủ tịch   Hội Đệ tứ – Địa mạo Việt Nam nhiệm kỳ IV (2021 – 2025).

Anh2 Dai Hoi ĐtĐm

Thay mặt Ban chấp hành Nhiệm kỳ IV, Chủ tịch Hội Đặng Văn Bào đã cám ơn sự tín nhiệm của Đại hội đối với tập thể Ban chấp hành và hứa sẽ tích cực, hoàn thành trong trách, nhiệm vụ đã đặt ra.