Bộ Khoa học và Công nghệ xây dựng chính sách khuyến khích chuyển giao công nghệ chế biến quặng đất hiếm ở Việt Nam

Theo thông tin đại chúng, Bộ Khoa học và Công nghệ đang xây dựng chính sách khuyến khích các doanh nghiệp nước ngoài đầu tư khai thác, chế biến sâu quặng đát hiếm ở Việt Nam. Theo tài liệu địa chất Việt Nam là quốc gia có tiềm năng quặng đất hiếm đứng thứ 2 Thế giới. Tuy nhiên, hoạt động khai thác, chế biến đất hiếm còn rất hạn chế. Vì vậy, việc đẩy mạnh hoạt động nghiên cứu, chế biến quặng đất hiếm cần được ưu tiến để biến tiềm năng phục vụ hiệu quả phát triển kinh tế xã hội quốc gia.

Xem toàn văn bài việt tại đây