Trung Quốc sắp hoàn thành lỗ khoan sâu nhất Châu Á

Theo thông tin khoa học, Trung Quốc sắp sửa hoàn thành lỗ khoan sâu thứ hai thế giới và là lỗ khoan sâu nhất Chấu Á. Lô khoan đặt tại khu tự trị Tân Cương phía tây bắc Trung Quốc với độ sâu thiết kế 11.100m, bát đầu khoan từ tháng 5/2023. Hiện lỗ khoan đã đạt độ sâu 10.000m. Lỗ khoan dự kiến xuyên qua 13 phân vị địa tầng sẽ cung cấp nhiều dữ liệu quan trong về cấu tạo lòng đất.

Xem chi tiết tại đây