Đại hội Tổng hội Địa chất Việt Nam Nhiệm kỳ IX

 Đại hội Tổng hội Địa chất Việt Nam Nhiệm kỳ IX (2023 – 2028) và Lễ kỷ niệm 40 năm thành lập (1983 – 2023)

Trong  các ngày 24 và 25 tháng 11 năm 2023, tại thành phố Hà Nội, Tổng hội Địa chất Việt Nam long trọng tổ chức Đại hội Đại biểu toàn quốc Nhiệm kỳ IX (2023 – 2028) và Lễ kỷ niệm 40 năm thành lập (1983 – 2023). Tham dự Đại hội và Lẽ Kỷ niệm có hơn 100 đại biểu đại diện cho 76 tổ chức là các Hội thành viên, các tổ chức KHCN, các đơn vị, cơ quan quản lý. Đại biểu Khách mời tham dự có Đoàn Đại biểu Liên hiệp các Hội KHKT Việt Nam do Chủ tịch Phan Xuân Dũng dẫn đầu, Đại diện Lãnh đạo Vụ Tổ chức Phi Chính phủ – Bộ Nội vụ, Vụ Tổ chức cán bộ – Bộ Tài nguyên và Môi trường, đại diện Lãnh đạo các cơ quan quan lý Cục Địa chất Việt Nam, Cục Khoáng sản Việt Nam, các Liên đoàn Địa chất, các Viện nghiên cứu (Viện Địa chất – Viện Hàn lâm KHCN Việt Nam, Viện Khoa học Địa chất và Khoáng sản), các Trường Đại học: Mỏ – Địa chất Hà Nội, Khoa Địa chất – Đại học KHTN – Đại học quốc gia Hà Nội, Đại học Bách khoa Tp Hồ Chí Minh), các Hội bạn (Hội Dầu khí Việt Nam, Hiệp hội Titan Việt Nam), các doanh nghiệp thuộc Hiệp hội doanh nghiệp Địa chất khoáng sản, các nhà khoa học, nguyên Lãnh đạo, các bộ quản lý, nhà địa chất, chuyên gia.

Đọc Diễn văn Kỷ niệm 40 năm thành lập, ông Nguyễn Đắc Đồng- Phó Chủ tịch, Tổng Thư ký Nhiệm kỳ VIII đã ôn lại truyền thống hào hùng, những thành tích nội bật của Tổng hội của Tổng hội Địa chất Việt Nam trong 40 năm xây dựng và phát triển về xây dựng lực lượng, hoạt động tư vấn phản biện, nghiên cứu khoa học, hợp tác quốc tế…

Báo cáo chính trị của Ban chấp hành khóa VIII do Phó Chủ tịch Hoàng Văn Khoa trình bày tại Đại hội đã nêu những thành tích của Tổng hội trong 5 năm xây dựng, phát triển. Các hoạt động khoa học, công nghệ, tư vấn phản biện và các hoạt động khác đã được quan tâm đặc biệt và được đánh gia cao, nâng tầm vị thế củaTổng hội. Tổng hội Địa chất Việt Nam đã thật sự là ngôi nhà chung của các nhà địa chất, đã làm tốt nhiệm vụ đoàn kết động viên các hội viên địa chất hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình. Những người địa chất và những người hoạt động trong ngành địa chất Việt Nam có thể tự hào có một tổ chức xã hội nghề nghiệp – ngôi nhà chung của mình. Đồng thời cũng phân tích, đánh giá những tồn tại, yếu kém trong Nhiệm kỳ qua. Báo cáo chính trị đã trình bày các định hướng, nhiệm vụ, giải pháp thực hiện của Tổng hội trong Nhiệm ký IX (2023 – 2028), trong đó đã nhấn mạnh công tác tập hợp, xây dựng, phát triển lực lượng, kiện toàn tổ chức Hội theo quy định của pháp luật nhà nước, tăng cường, nâng cao chất lượng công tác tư vấn, phản biện, nghiên cứu khoa học công nghệ, công tác hợp tác quốc tế, thi đua khen thưởng, tình nghĩa – tri ân…

Thay mặt Liên hiệp các Hội KHKT Việt Nam, Chủ tịch Phan Xuân Dũng phát triển biều dương thành tích của Tổng hội trong 40 năm xây dựng và phát triển. Nhân dịp sự kiện lớn của Tổng hội, Liên hiệp hội đã trao Cờ kỷ niệm, Bằng khen cho Tổng hội Địa chất Việt Nam và 2 cá nhân Liên hiệp khoa học địa chất và Kiểm định nền móng Sài Gòn.

Đại hội đã bầu Ban chấp hành Nhiệm kỳ IX (2023 – 2028) gồm 110 Ủy viên, Ban Kiểm tra gồm 3 Ủy viên. Ban Chấp hành Tổng hội họp Phiên đầu tiên đã bầu Đoàn Chủ tịch trung ương gồm 23 Ủy viên. Ông Nguyễn Đắc Đồng, Phó chủ tịch – Tổng Thư ký Tổng hội Nhiệm kỳ VIII được tín nhiệm bầu là Chủ tịch Nhiệm kỳ IX, ông Hoàng Văn Khoa – được bầu là Phó Chủ tịch – Tổng Thư ký, các Phó Chủ tịch được bầu lại gồm các ông: Tạ Đức Thịnh, Nguyễn Xuân Thảo, các phó Chủ tịch mới gồm: Trần Mỹ Dũng, Nghiêm Vũ Khải, Trần Nghi, Phạm Ngọc Sơn, Nguyễn Văn Niệm. Ban Chấp hành đã cử Lãnh đạo các Ban, Văn phòng Nhiệm kỳ IX: bà Nguyễn Thị Bích Thanh giữ chức Chánh Văn phòng, ông Phạm Ngọc Sơn giữ chức Trưởng ban Tư vấn Phản biện, ông Trần Nghi giữ chức Trưởng ban KHCN, ông Nguyễn Văn Quyến giữ chức Trưởng ban Phát triển hội và Ban Thi đua – Khen thưởng, ông Hoàng Văn Khoa giữ chức Trưởng ban Quản lý các Tổ chức KHCN, ông Trần Văn Miến giữ chức Trưởng Ban Kiểm tra. Đại hội cũng thống nhất kiện toàn lại Ban Thi đua Khen thưởng gồm 12 Ủy viên.

Anh 3 Anh 4 Anh 5 Anh 6 Anh1 Anh2

Tin Văn phòng Tổng hội