Hội Kế hoạch Địa chất tổ chức Đại hội đại biểu Nhiệm kỳ III

 Hội Kế hoạch Địa chất tổ chức Đại hội đại biểu

Nhiệm kỳ III (2023 – 2028)

Ngày 22/10/2023, tại Hội trường Cục Địa chất Việt Nam, Hà Nội, Hội Kế hoạch Địa chất tổ chức Đại hội Nhiệm kỳ III (2023 – 2028). Tham dự Đại hội có hơn 20 đại biểu đại diện từ 9 Chi hội. Đoàn đại biểu Tổng hội Địa chất Việt Nam do ông Hoàng Văn Khoa – Phó Chủ tịch và đại diện Văn phòng tham dự Đại hội.

Hội Kế hoạch Địa chất (tiền thân là Câu lạc bộ Kế hoạch Địa chất thành lập năm 1996, tổ chức Đại hội thành lập Hội năm 2012) được tiếp nhận là Hội trực thuộc Tổng hội Địa chất Việt Nam theo Quyết định số 23/QĐ-THĐC ngày 15/12/1016 của Tổng hội. Đến nay, Hội đã hoạt động Đại hội qua 2 nhiệm kỳ (2012, 2017). Theo số liệu báo cáo, Hội đã tập hợp hơn hơn 70 hội viên tại 9 chi hội, 3 Ban trực thuộc bao gồm các hội viên đang công tác và các hôi viên đã nghỉ hưu. Trong nhiệm kỳ qua, với sự nỗ lực hoạt động tích cực, Hội đã đạt niều thành tích, đóng góp sự phát triển của ngành địa chất Việt Nam nói chung và Tổng hội Địa chất nói riêng. Các hội viên đương chức tích cực hoạt động chuyên môn nghiệp vụ hoàn thành các nhiệm vụ được giao theo kế hoạch. Chi hội hưu trí, đã tổ chức các hoạt động tình nghĩa, động viên, thăm hỏi hội viên.

Tại Đại hội, các Đại biểu đã thảo luận, thông qua Phương hướng nhiệm vụ trong Nhiệm kỳ tới, trong đó, chú trọng đến công tác phát triển hội từ bộ phận cán bộ, công chức, viên chức làm công tác kế hoạch ở các đơn vị địa chất.

Phát biểu tại Đại hội, Phó Chủ tịch Hoàng Văn Khoa đã đề cấp đến yêu cầu tuân thủ quy định của nhà nước về quản lý về tổ chức và hoạt động các hội (Nghị định 45/2010/NĐ-CP ngày 21/4/2010 của Chính phủ). Theo đó, hội cần xem xét, cân nhắc về chiến lược hoạt động dài hạn, để đề xuất mô hình hoạt động hiệu quả, thiết thực và phù hợp với quy định của pháp luật.

Đại hội đã bầu BCH Nhiệm kỳ III (2023 – 2028) gồm 19 Ủy viên, Ban Kiểm tra gồm 3 Ủy viên. Ban Chấp hành Hội bầu Ban Thường vụ gồm 9 Ủy viên. Ông Nguyễn Tất Trung – nguyên Vụ trưởng Vụ Kế hoạch – Tổng cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam được tín nhiệm bầu giữ chức Chủ tịch Hội, ông La Thanh Long, Nguyễn Quang Huân, Nguyễn Gia Thụy được bầu là Phó Chủ tịch

Hội KhĐc 3 Hội KhĐc 1

Hội KhĐc 2

Tin Văn phòng Tổng hội!