Hội Mỏ – Địa chất Thanh Hóa tổ chức Đại hội Nhiệm kỳ III (2023 – 2028)

Hội Mỏ – Địa chất Thanh Hóa tổ chức Đại hội Nhiệm kỳ III (2023 – 2028)

Ngày 04/11/2023, tại thành phố Thanh Hóa, Hội Mỏ – Địa chất Thanh Hóa tổ chức Đại hội Nhiệm kỳ III (2023 – 2028). Tham dự Đại hội có gần 20 đại biểu đại diện từ 6 Chi hội. Đoàn đại biểu Tổng hội Địa chất Việt Nam do ông Hoàng Văn Khoa – Phó Chủ tịch và   Ban Kiểm tra, Văn phòng tham dự Đại hội.

Hội Mỏ – Địa chất Thanh Hóa thành lập Quyết định số 2861/QĐ-UBND ngày 14/8/2013 của UBND tỉnh Thanh Hóa, là Hội thành viên của Tổng hội Địa chất Việt Nam theo Quyết định số 26/QĐ-THĐC ngày 01/7/2015 của BCH Tổng hội. Đến nay, Hội đã hoạt động Đại hội qua 2 nhiệm kỳ (2013, 2018). Theo số liệu báo cáo, Hội đã tập hợp gần 140 hội viên tại 6 chi hội, 1 Trung tâm bao gồm các hội viên đang công tác và các hôi viên đã nghỉ hưu. Trong nhiệm kỳ qua, với sự nỗ lực hoạt động tích cực, Hội đã đạt niều thành tích, đóng góp sự phát triển kinh tế xã hội địa phương và Tổng hội Địa chất nói riêng. Các hội viên đương chức chủ yếu làm việc tại Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Công Thương, Sở Xây dựng và các đơn vị sự nghiệp, Đoàn Địa chất tích cực hoạt động chuyên môn nghiệp vụ hoàn thành các nhiệm vụ được giao. Chi hội hưu trí, đã tổ chức các hoạt động tình nghĩa, động viên, thăm hỏi hội viên hội viên. Ngoài ra còn tổ chức hoạt động tư vấn phản biện, nghiên cứu, ứng dụng khoa học công nghệ, tham gia giảng dạy, tập huấn tại các Trường nghề, cơ sở khai thác trên địa bàn tỉnh.

Tại Đại hội, các Đại biểu đã thảo luận, thông qua Phương hướng nhiệm vụ trong Nhiệm kỳ tới, trong đó, chú trọng đến công tác phát triển hội, chú trong đến các hội viên là các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực địa chất, khai thác mỏ và bộ phận cán bộ, công chức, viên chức liên quan đến lĩnh vực địa chất, khoáng sản tại tỉnh Thanh Hóa.

Phát biểu tại Đại hội, Phó Chủ tịch Hoàng Văn Khoa đã đề nghị Hội cần chú trọng đến công tác tập hợp, phát triển hội viên, tăng cường hợp tác, liên kết giữa các đơn vị trong hội, trao đổi thông tin nghiệp vụ, tăng cường công tác thi đua, khen thưởng, động viên các hội viên, đơn vị tích cực trong hoạt động hội.

Đại hội đã bầu BCH Nhiệm kỳ III (2023 – 2028) gồm 15 Ủy viên, Ban Kiểm tra gồm 3 Ủy viên. Ban Chấp hành Hội bầu Ban Thường vụ gồm 5 Ủy viên. Ông Nguyễn Xuân Huề – được tín nhiệm bầu lại giữ chức Chủ tịch Hội, ông Lê Xuân Hòe và ông Bùi Quốc Nghè được bầu là Phó Chủ tịch hội.

Thanh Hoa 1 Thanh Hoa 2 Thanh Hoa 3

Tin Văn phòng Tổng hội!