Hội nghị khoa học về tài nguyên nước ở Tây Nguyên

Ngày 12/01/2024 tại thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk, Hội Địa chất Thủy văn chủ trì, phối hợp với các đơn vị (Trung tâm Quy hoạch và Điều tra Tài nguyên nước quốc gia, Hội Nhà báo Việt Nam, Trường Đại học Mỏ địa chất) và các cơ quan quản lý địa phương tỉnh Đắk Lắk (Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Sở Tài nguyên và Môi trưởng, Sở Văn hóa, Thế thao và Du lịch) đã tổ chức thành công Hội nghị khoa học với chủ đề “Nước với cuộc sống và Con người Tây Nguyên”. Tham dự Hội thỏa có gần 100 các nhà khoa học, chuyên gia, nhà nghiên cứu, quản lý, doanh nhân liên quan đến lĩnh vực tài nguyên nước. Trong thời gian Hội thảo các đại biểu đã có dịp thăm quan một số cảnh quan nhiên nhiên, văn hóa liên quan đến nguồn nước ở khu vực tỉnh Đắk Lắk. Tại Hội nghị, các nhà khoa học, chuyên gia đã trình bày các báo cáo về tiềm năng, hiện trạng sử dụng và đề xuất các giải pháp nhằm quản lý, sử dụng hiệu quả, bảo vệ nguồn tài nguyên nước và các nguồn nước khoáng, nước nóng thiên nhiên ở vùng Tây nguyên.

(Toàn văn tài liệu Hội thảo xem tại https://zii.vn/hoithaonuoccstnt)

Hội Thảo Tay Nguyen 1                    Hội Thảo Tây Nguyên 2

Hội Thảo Tây Nguyên 3

(Tin Văn phòng Tổng hội)