Hội Trầm tích tổ chức Hội thảo khoa học

Hội Trầm tích tổ chức Hội thảo khoa học

Ngày 19/8/2023 tại Khoa Địa chất – Trường Đại học Khoa học tự nhiên, Đại học quốc gia Hà Nội, Hội Trầm tích Việt Nam tổ chức Hội thỏa khoa học với chủ đề “Những đổi mới sáng tạo và kết quả mới trong nghiên cứu trầm tích ở Việt Nam”. Tham gia Hội thảo có nhiều nhà khoa học Hội Trầm tich và một số Hội thành viên của Tổng hội Địa chất Việt Nam, các nhà khoa học địa chất đang công tác, nghiên cứu, giảng dạy thuộc lĩnh vực trầm tích tại một số Trường Đại học, Viện nghiên cứu ở Hà Nội. Trình bày tại Hội thảo có 4 báo cáo khoa học, tập trung nêu bật các kết quả mới trong nghiên cứu trầm tích ở Việt Nam, như kết quả nghiên cứu cổ khí hậu Pleistocen muộn – Holocen khu vực Tây Nguyên, nghiên cứu môi trường trầm tích Holocen đồng bằng châu thổ Sông Mã. Đặc biệt Giáo sư Trần Nghi – Chủ tịch hội đã có báo cáo đánh giá những đổi mới sáng tạo các trường phái nghiên cứu về trầm tích luận ở Việt Nam và những đóng góp có gái trị các công trình nghiên cứu của Giáo sư trong lĩnh vực trầm tích ở Việt Nam và thế giới.

Phát biểu tại Hội thảo, các nhà khoa học, chuyên gia đã đề xuất cần thiết tổ chức các buổi hội thảo tương tự trong thời gian tới nhằm cung cấp, phổ biến những kết quả nghiên cứu, những kiến thức về trầm tích ở Việt Nam và trên thế giới, xác định ý nghĩa khoa học và thực tế của địa chất trầm tích trong phát triển ngành địa chất Việt Nam.

Hoitt Hoithao 1

Hoitt Hoithao 2

Hoitt Hoithao 3

Hoitt Hoithao 4

Tin Văn phòng Tổng hội