Nghị Quyết Đại hội đại biểu toàn quốc Tổng Hội Địa chất Việt Nam lần thứ IX

Nghị Quyết Đại hội đại biểu toàn quốc Tổng Hội Địa chất Việt Nam lần thứ IX

Đại hội Đại biểu toàn quốc Tổng hội Địa chất Việt Nam lần thứ IX được tổ chức trọng thể từ ngày 24 đến ngày 25 tháng 11 năm 2023 tại Thủ đô Hà Nội. Tham dự Đại hội có 140/144 Đại biểu chính thức đại diện cho hơn 9500 hội viên, các Hội thành viên, các Hội tỉnh, thành phố và các tổ chức KHCN của Tổng Hội. Đại biểu khách mời là Bộ Nội Vụ, Bộ Tài nguyên và Môi trường, Liên hiệp các Hội KHKT Việt Nam, Cục Địa chất Việt Nam, Cục Khoáng sản Việt Nam, Viện Khoa học Địa chất Khoáng sản, Viện Địa chất – Viện Hàn lâm KHCN Việt Nam, các trường: Đại học Mỏ Địa chất, Khoa học Tự nhiên, nguyên Lãnh đạo Tổng hội và Cục Địa chất qua các thời kỳ…

Đại Hội đã thành công tốt đẹp và thông qua nghị quyết sau:

Toàn văn Nghị Quyết: Nghi quyết 18

Tin Văn phòng Tổng Hội