Thông báo Ban Tổ chức Đại hội quốc tế GESEA – XVIII

Thông báo Ban Tổ chức Đại hội quốc tế GESEA – XVIII

Ban Tổ chức GEOSEA, nước Chủ nhà Thái Lan gửi Thông báo số về Chương trình Nghị sự của Đại hội GEOSEA – XVIII tổ chức tại Khon Kean, Thái Lan từ  ngày 20 đến 23/2/2024.

Văn phòng Tổng hội thông báo để các Tổ chức, cá nhân có nhu cầu tham dự Hội nghị có thể đăng ký báo cáo khoa học. Theo đó, Tóm tắt bài báo đăng ký gửi về Ban Tổ chức trước ngày 31/10/2023 theo địa chỉ Email: geosea2024@gmail.com

Thông tin chi tiết xin liên hệ với GS-TS Trần Văn Trị – Phó Chủ tịch kiêm Trưởng ban Hợp tác Quốc tế của Tổng hội.

Điện thoại: 0906268315. Email: tv_tri@yahoo.com.vn

Geosea 18 2024