Thông báo Ban Tổ chức Hội nghị toàn quốc Khoa học trái đất và Tài nguyên với Phát triển bền vững ERSD – 2024

Ban Tổ chức Hội nghị Toàn quốc Khoa học Trái đất và Tài nguyên với Phát triển bền vững – ERSD do Trường Đại học Mỏ – Địa chất (HUMG) chủ trì tổ chức có Thư mời   Tổng hội Địa chất Việt Nam viết bài tham gia Hội nghị.

Văn phòng trân trọng thông báo và kính mời các nhà Địa chất đăng ký viết bài tham dự Hội nghị.

(Xem toàn văn tài liệu dưới đây)

Thông báo ERSD 2024