Lễ trao Huy hiệu Đảng và Hội nghị tổng kết công tác năm 2022

Lễ trao Huy hiệu Đảng và Hội nghị tổng kết công tác năm 2022, phương hướng nhiệm vụ năm 2023 của Đảng bộ Liên hiệp các Hội khoa học kỹ thuật Việt Nam

Ngày 03/3/2023, Đảng bộ Liên hiệp các Hội khoa học kỹ thuật Việt Nam đã tổ chức Lễ trao Huy hiệu Đảng và Hội nghị tổng kết công tác năm 2022, phương hướng nhiệm vụ năm 2023 của Đảng bộ Liên hiệp các Hội khoa học kỹ thuật Việt Nam (Liên hiệp hội). Tham dự Hội nghị có Đại diện Lãnh đạo Đảng ủy Khối các Cơ quan trung ương, Chi ủy 58 Chi bộ trực thuộc và gần 30 Đảng viên được tặng Huy hiệu 60 năm, 50 năm, 45 năm, 40 năm và 30 năm tuổi Đảng.

Chi bộ Cơ quan Tổng hội Địa chất Việt Nam là Chi bộ trực thuộc Đảng bộ Liên hiệp Hội với 35 Đảng viên. Trong năm 2022, Chi bộ đã đạt thành tích đáng kể, góp phần củng cố, phát huy vai trò lãnh đạo của Đảng đối với hoạt động của Tổng hội và thành tích chung của Đảng bộ Liên hiệp Hội. Chi bộ Cơ quan Tổng hội đã được công nhận xếp loại là Chi bộ hoàn thành tích xuất sắc nhiệm vụ và được tặng Giấy khen của Đảng ủy Liên hiệp hội, 5 Đảng viên Chi bộ được xếp loại Đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, trong đó, 2 Đảng viên (Đ/c GS.TS Trần Nghi và Đ/c Nguyễn Thị Bích Thanh) được tặng Giấy khen của Đảng bộ Liên hiệp hội

Traohh 1

Tại Lễ trao Huy chương của Đảng, các Đảng viên Chi bộ đã được trao Huy chương 55 năm tuổi Đảng: Đ/c Đặng Trung Thuận, Đ/c Lê Dy Bách; 50 năm tuổi Đảng: Đ/c Nguyễn Tiến Thành, 40 năm tuổi Đảng: Đ/c Hoàn Thế NgữTraohh 2

Tin: Văn phòng Tổng hội